GIỚI THIỆU

Khoa Quản trị nhân lực được thành lập theo quyết định số 402/QĐ – ĐHTM ngày 11/08/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Khoa Quản trị nhân lực có cơ cấu tổ chức gồm 02 Bộ môn (Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp và bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực); Văn phòng Khoa; Các lớp hành chính; Các cán bộ quản lý, giảng viên, người học; Hội đồng Khoa. Ngoài ra, khoa còn có các tổ chức chính trị xã hội (Chi bộ, Công đoàn; Liên chi đoàn và Liên chi Hội sinh viên Khoa Quản trị nhân lực). Xem tất cả

Văn bản quản lý

QĐ 979/QĐ-ĐHTM

Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52)

Lượt xem : 104 | Lượt tải : 4
DX01

Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần

Lượt xem : 73 | Lượt tải : 2
QD01

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem : 6 | Lượt tải : 2
Xem thêm văn bản khác

ĐẠI HỌC

Xem tất cả

Sự kiện

Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

HOẠT ĐỘNG GIẢNG VIÊN

Xem tất cả
SEMINAR VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC – BUỔI 2
HOẠT ĐỘNG GIẢNG VIÊN
SEMINAR VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC – BUỔI 2

Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học và tăng cường công bố quốc tế cho giảng viên và nghiên cứu sinh, sáng ngày 23/11/2022, Khoa Quản trị nhân lực đã tổ chức buổi trao đổi với chủ đề: “Viết và công bố bài báo khoa học”, tại phòng 1002 nhà P.

SEMIANAR VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC - BUỔI 3
HOẠT ĐỘNG GIẢNG VIÊN
SEMIANAR VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC - BUỔI 3

Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học và tăng cường công bố quốc tế cho giảng viên và nghiên cứu sinh, sáng ngày 07/12/2022, Khoa Quản trị nhân lực đã tổ chức buổi trao đổi với chủ đề: “Trao đổi về các đề cương nghiên cứu và hướng dẫn chi tiết phương pháp trình bày bài báo khoa học”, tại phòng 802 nhà P.

TỌA ĐÀM VỀ CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG  MÔI TRƯỜNG SỐ”
HOẠT ĐỘNG GIẢNG VIÊN
TỌA ĐÀM VỀ CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ”

Chiều ngày 27/12/2022 , Khoa Quản trị nhân lực - Trường Đại học Thương mại tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Quản trị nhân lực trong môi trường số” tại Phòng họp số 1, tầng 6 Nhà F.

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Quản trị nhân lực Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: (024) 3764 3219/3150 Email: khoaqtnl@tmu.edu.vn