Giới thiệu

Khoa Quản trị nhân lực được thành lập theo quyết định số 402/QĐ – ĐHTM ngày 11/08/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Khoa Quản trị nhân lực có cơ cấu tổ chức gồm 02 Bộ môn (Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp và bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực); Văn phòng Khoa; Các lớp hành chính; Các cán bộ quản lý, giảng viên, người học; Hội đồng Khoa. Ngoài ra, khoa còn có các tổ chức chính trị xã hội (Chi bộ, Công đoàn; Liên chi đoàn và Liên chi Hội sinh viên Khoa Quản trị nhân lực). Xem tất cả

Văn bản quản lý

QĐ 979/QĐ-ĐHTM

Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52)

Lượt xem : 1 | Lượt tải : 0
VB02

Khoa Quản trị nhân lực tổ chức thành công cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài”

Lượt xem : 0 | Lượt tải : 0
DX01

Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần

Lượt xem : 0 | Lượt tải : 0
Xem thêm văn bản khác
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Quản trị nhân lực Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: (024) 3764 3219/3150 Email: khoaqtnl@tmu.edu.vn