Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

Thứ ba - 12/12/2017 14:09
Trường Đại học Thương mại đã quyết định thực hiện mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Thương mại đã quyết định thực hiện mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Thương mại đã quyết định thực hiện mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

 

⛳ Nắm bắt được nhu cầu của tổ chức/doanh nghiệp đối với việc sở hữu đội ngũ nhà quản trị nhân lực trình độ cao trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0
⛳ Quyết định số 138/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc mở ngành đào tạo và ban hành chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

⛳ Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Thương mại mở ra cho người học năng lực tư duy và thực tiễn của chuyên gia quản trị nhân lực dựa trên nền tảng:
Cơ hội tiếp cận những kiến thức hiện đại, cập nhật và chuyên sâu về quản trị nhân lực, về hệ thống pháp luật lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế; 
Khả năng tác nghiệp thành thạo trong việc sử dụng nguồn nhân lực, đưa ra những quyết định nhân lực có tính chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh... cho tổ chức, doanh nghiệp, ngành, địa phương và quốc gia; 
Năng lực dẫn dắt chuyên môn để phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn quản trị nhân lực và đề xuất những sáng kiến có giá trị; Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn...
Thời gian cụ thể như sau:
?Phát hành hồ sơ : từ 07/5/2018 đến 23/7/2018 và từ 06/8/2018 đến 16/8/2018 ;
? Đăng ký học bổ sung: Từ 07/5/2018 đến 25/5/2018 đối với thí sinh thuộc chuyên ngành khác; Từ từ 07/5/2018 đến 23/7/2018 đối với thí sinh còn lại (Thí sinh đến đăng ký học bổ sung cần mang theo bằng và bảng điểm đại học (bản foto) để đối chiếu với chương trình của Trường Đại học Thương mại làm căn cứ xác định học phần phải học bổ sung);
?Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ 25/5/2018 cho các thí sinh thuộc ngành khác và từ 03/8/2018 cho các thí sinh còn lại.
? Nhận hồ sơ: từ 07/5/2018 đến 23/7/2018 và từ 06/8/2018 đến 16/8/2018 ;
? Ngày tập trung: Dự kiến 8h00 ngày 21 tháng 09 năm 2018 tại hội trường H1;
? Ngày thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 21,22,23/9/2018 tại Trường Đại học Thương mại ;
? Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 08/10/2018 - 12/10/2018 .
? Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 22/10/2018 - 28/10/2018 .

Số lượng: 30 
Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy                
Thời gian đào tạo: 2,0 năm
Hình thức tuyển sinh  
      XÉT TUYỂN: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng);
      THI TUYỂN: đối với thí sinh là người Việt Nam.
Các môn thi:
- Môn cơ bản: Toán cao cấp
- Môn cơ sở ngành:
+ Quản trị nhân lực căn bản: đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 
Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Anh;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày thi tuyển sinh, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
 Đối tượng và điều kiện dự thi
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau: 
Điều kiện văn bằng
Thí sinh đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải có văn bằng sau đây:
TT Chuyên ngành Văn bằng đại học
  Quản trị nhân lực
  - Chuyên ngành đúng và phù hợp - Chuyên ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại;
- Chuyên ngành Quản trị nhân lực của các trường đại học khác;
- Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại.
  - Chuyên ngành gần - Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý), Kinh tế và Quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
  - Chuyên ngành khác - Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ của các trường đại học.

Danh mục các nhóm ngành, khối ngành nêu ở bảng trên thực hiện theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GD&ĐT.
a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Thương mại thuộc nhóm chuyên ngành đúng và phù hợp có thời gian từ ngày cấp Bảng điểm đại học đến ngày thi tuyển sinh không quá 5 năm không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.
b) Các đối tượng thí sinh còn lại phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành đăng kí dự thi trước khi thi tuyển sinh. Chương trình các học phần bổ sung của từng chuyên ngành thực hiện theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHTM ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
Thí sinh được xem xét miễn học và thi học phần bổ sung nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm đại học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại; (iii) Điểm học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10); và (iv) Thời gian từ ngày cấp Bảng điểm đại học đến ngày thi tuyển sinh không quá 5 năm.
c) Thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành không nằm trong danh mục các ngành/ chuyên ngành đã nêu ở trên (các ngành/ chuyên ngành theo quy định cũ trước đây), Trường ĐHTM sẽ căn cứ vào Bảng điểm đại học để xét điều kiện về văn bằng đối với từng trường hợp cụ thể.
d) Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
Điều kiện thâm niên công tác
Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành đúng, phù hợpngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
Điều kiện về lý lịch
Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
 
Điều kiện về sức khỏe
Có đủ sức khỏe để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Trường Đại học Thương mại sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học.
Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Thương mại.
Đối tượng và chính sách ưu tiên
Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Đối tượng
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
Chính sách ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 1.5.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Toán cao cấp.

? Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn/).
?Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (thư mục Tuyển sinh tại website : http://saudaihoc.tmu.edu.vn/) từ ngày 03/9/2018. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 10/9/2018.

??Trân trọng gửi tới quý vị thông tin tiếp theo về khóa học trên website của Trường và của Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương mại (www.tmu.edu.vnwww.qtnl.tmu.edu.vn. )
..................................................................................................
☎️☎️☎️ Mọi câu hỏi xin liên hệ theo địa chỉ: Khoa Quản trị nhân lực - Trường Đại học Thương Mại; Phòng 201, nhà T, số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 0904307373 (Cô Nguyễn Thị Minh Nhàn - Trưởng Khoa) - 0903276299 (Cô Nguyễn Thị Liên -Phó trưởng Khoa); Email: khoaqtnl@tmu.edu.vn.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây