Khoa học - công nghê

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Thứ năm - 19/01/2017 11:51
 
STT Bộ môn LLKH của GV
1 Bộ môn Quản trị nhân lực Mai Thanh Lan  uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-mai-thanh-lan.docx
2 Tạ Huy Hùng  /uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-ta-huy-hung.docx
3 Nguyễn Thị Minh Nhàn
/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-nguyen-thi-minh-nhan.docx
4 Nguyễn Thị Liên
/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-nguyen-thi-lien.docx
5 Trịnh Minh Đức
/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-trinh-minh-duc.docx
6 Vũ Thị Minh Xuân
/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-vu-thi-minh-xuan.docx
7 Bùi Thị Thu Hà  /uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-bui-thi-thu-ha.docx
8 Nguyễn Thị Tú Quyên  /uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-nguyen-thi-tu-quyen.docx
9 Ngô Thị Mai   /uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-ngo-thi-mai.docx
10 Vũ Văn Thịnh/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-vu-van-thinh.doc
11 Trần Văn Tuệ/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-tran-van-tue.docx
12 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực Chu Thị Thủy/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-chu-thi-thuy.docx
13 Đinh Thị Hương/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-dinh-thi-huong.docx
14 Phạm Công Đoàn/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-pham-cong-doan.docx
15 Phạm Hà Phương/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-pham-ha-phuong.docx
16 Phạm Thị Thanh Hà/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-phamthi-thanh-ha.docx
17 Vương Thị Huệ/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-vuong-thi-hue.docx
18 Nguyễn Đắc Thành/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-nguyen-dac-thanh.docx
19 Vũ Thị Yến/uploads/qtnl/news/2017_01/llkh-vu-thi-yen.docx
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây