Văn bản

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Quy định về hoạt động Khảo thí trường Đại học Thương Mại
2 QĐ 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
3 QĐ 1436/QĐ-ĐHTM 04/12/2020 Quyết định 1436 về việc sửa đổi,bổ sung nôi dung của Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý
4 QĐ 973/QĐ-ĐHTM 04/09/2020 Quyết định số 973 ngày 04/09/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
5 QĐ 931/QĐ-ĐHTM 21/08/2020 QĐ số 931 ngày 21/08/2020 về việc ban hành "Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thương mại"
6 QĐ 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quyết định số 517 ban hành quy định về hồ sơ sinh viên chính quy của trường
7 Mẫu đơn SV theo QĐ 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Các mẫu đơn dành cho sinh viên chính quy của trường theo QĐ 516/QĐ-ĐHTM
8 QĐ 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quyết định số 516/QĐ-ĐHTM được ban hành - Quy định về thủ tục hành chính cho sinh viên chính quy (thay thế cho quyết định số 558/QĐ-ĐHTM).
9 QĐ 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019 Quyết định 1312/QĐ-ĐHTM sửa đổi, bổ sung Khoản 1, điều 3 trong "Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Thương mại"
10 TB 801/TB-ĐHTM-QLĐT 10/09/2019 THÔNG BÁO số 801/TB-ĐHTM-QLĐTvề Quy Định học và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 53, không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
11 QĐ 478/QĐ-ĐHTM 17/04/2019 Quy định về công tác quản lí sinh viên người nước ngoài theo học tại trường
12 QĐ 758/QĐ-ĐHTM 12/06/2019 Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/06/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy
13 QĐ 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Quy tắc ứng xử của người học trong trường đại học Thương mại
14 QĐ 484/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quy định về công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Thương mại.
15 QĐ 810/QĐ-ĐHTM 23/11/2017 Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại
16 QĐ 258-CTSV-ĐHTM 12/04/2017 Quy định về Công tác sinh viên ban hành theo Quyết định 258/QĐ-ĐHTM do Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại ký ngày 12/04/2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2017-2018 và thay thế Quyết định số 469.3/QĐ-TM-CTSV&SV ngày 09/08/2010.
17 QĐ 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT 12/09/2017 Quyết định 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12//09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
18 QĐ 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT 10/04/2017 Quyết định 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10//04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ"
19 QĐ 979/QĐ-ĐHTM 15/11/2016 Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52)
20 QĐ 555/QĐ-ĐHTM-ĐT 16/08/2013 Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây