Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ

Thứ ba - 28/02/2017 22:35
1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa
1. Chức năng
 Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ
Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương Mại số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26/09/2016, khoa Quản trị nhân lực còn có các nhiệm vụ sau:
a. Đề xuất xây dựng và phát triển chương trình đào tạo và tham gia tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành/chuyên ngành;
b. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
c. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
d. Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo chuyên ngành thuộc khoa quản lý;
f. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình học phần/môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
g. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;
h. Phối hợp với các bộ phận chức năng trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao;
i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2. Hội đồng khoa
Hội đồng khoa là cơ quan tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, giúp Trưởng khoa ra quyết định hoặc đệ trình lên Hiệu trưởng ra quyết định theo quy định của Nhà trường.
Thành viên Hội động Khoa nhiệm kì 2016-2021 bao gồm:
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn Trưởng Khoa Chủ tịch
TS. Nguyễn Thị Liên Phó Trưởng Khoa Thư ký
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan Phó Hiệu Trưởng Ủy viên
TS. Chu Thị Thủy Trưởng BM Kinh tế NNL Ủy viên
PGS.TS. Mai Thanh Lan Trưởng BM QTNL DN Ủy viên
PGS.TS. Phạm Công Đoàn Giảng viên cao cấp BM Kinh tế NNL Ủy viên
TS. Trần Văn Trang Trưởng BM QTDNTM Ủy viên
 
3. Văn phòng Khoa
Văn phòng Khoa có chức năng tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa về công tác hành chính văn phòng, quản lý sinh viên, quản lý viên chức và công tác chuyên môn trong Khoa.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây